PBTK - Preventivní servis

PBTK jednoduše a v souladu s poslední legislativou.

Dovolujeme si vás oslovit s nabídkou povinné Preventivně Bezpečnostně – Technické Kontroly (PBTK) na vašich stávajících stomatologických soupravách A-dec, rentgenové technice Vatech a Gendex, sterilizátorech W&H a dalších přístrojích, běžně používaných v zubních ordinacích. Tato kontrola je nově vyžadována Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) na vybraných typech zdravotnické techniky podle zákona č. 123/2000 Sb.

Servisní technici společnosti Dent Unit s.r.o. mají odpovídající školení, potřebné servisní vybavení včetně servisních manuálů a dlouholeté zkušenosti se servisovanými přístroji. Po provedení kontroly obdržíte podrobný protokol o jejím provedení.

V případě, že preventivní bezpečnostní kontrolu provede neautorizovaná firma nebo osoba, jedná se o porušení zákona 123/2000 sb. V praxi to znamená, že nejenom vynaložíte zbytečně finanční prostředky, ale navíc ještě riskujete postih ze strany SÚKLu.

Pokud máte zájem o PBTK kontaktujte náš servisní dispečink.