Panoramatické rentgeny

PaX-i Insight - panoramatický rentgen

Pax-i Insight přichází s technologií, která přináší lepší diagnostické metody. Snímek si ve všech místech můžete prohlédnout v 41 vrstvách a objevit, co by jinak zůstalo skryto.

více informací
PaX-i - panoramatický rentgen

Časem prověřený RTG, který je ozkoušený stovkami instalací. Spolehlivý, jednoduchý na obsluhu a podpořený moderním software pro práci se snímky - EzDent-i.

více informací