PaX-i Insight

Katalog PaX-i InsightPaX-i Insight

 Nahlédněte dál, získejte více

  • nová technologie OPG snímání 2D+, Vám umožňuje získat dokonalý přehled 
  • Prozkoumávejte po milimetrech detailní strukturu a tvar kořenů. Máte k dispozici více než 40 vrstev.

insight

Rychle, přesně, ostře

  • nový způsob pořizovaní telerentgenových snímků 
  • pouhé dvě vteřiny stačí a máte k dispozici skvěle čitelný snímek nejen díky dokonalé redukci kovových artefaktů

Fast Ceph